Tag: ทหารอาชีพ

10 วิธีดูดแรงจูงใจจากพนักงานของคุณ

อาจมีหลายพันวิธีที่ผู้นำสามารถทำลายแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้คิดเรื่องหลักการของผู้นำ จากประสบการณ์ของผมเองในฐานะทหารอาชีพของกองทัพอากาศสหรัฐ โค้ชในอุตสาหกรรมน้ำมัน และนักวิชาการ  ผมคิดว่า มี 10 วิธีหลัก ที่ทำให้ผู้คนล้มเหลวในการเป็นผู้นำคุณเคยมีประสบการณ์กับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมเหล่านี้บ้างไหม? 10 วิธีดูดแรงจูงใจจากพนักงานของคุณ  ไม่มีความยุติธรรม       แสดงความลำเอียง โปรดปรานบางคนมากกว่าคนอื่น ๆ      ในความผิดเดียวกันเลือกลงโทษเฉพาะบางคนเท่านั้น     ให้รางวัลแก่บางคนสำหรับสิ่งที่ทำโดยคนอื่นหรือโดยทีมเป็นส่วนใหญ่     สื่อสารไม่ชัดเจนหรือไม่สื่อสารเลย     ซ่อนเจตนาที่แท้จริงของคุณ      ไม่บอกความคาดหวังที่ชัดเจน      พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่าง      เรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในขณะที่คุณเองใช้ทางลัด     ละเว้นการฝ่าฝืนกฎของคุณ แต่ลงโทษผู้อื่นเมื่อพวกเขาทำการละเมิดแบบเดียวกัน      ให้สัญญาแต่ไม่ทำตาม     สัญญาว่าจะให้รางวัลเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย แต่เมื่อทำได้ก็ไม่ให้รางวัล      สัญญาว่าคุณจะไม่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงกลับไม่ใส่ใจ      หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม  เฉยเมย  ปิดประตูระหว่างที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ ทำให้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของทุกคนยกเว้นตัวคุณเอง หันหน้าหนีเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข ไม่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ ไม่ให้ขอเสนอแนะ ค้นหาความผิดเล็กๆน้อยๆแม้แต่ในความสำเร็จ เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้คนเมื่อพวกเขาจงใจละเมิดกฎ ทำให้การละเมิดมาตรฐานเป็นเรื่องตลก เน้นการบรรลุผลระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาระยะยาว ให้รางวัลเมื่อบรรลุตัวเลขเป้าหมายโดยไม่สนใจว่าใช้วิธีใด ละเลยการลงทุนในการพัฒนาความรู้และทักษะในระยะยาว ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ให้พนักงานตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระ บอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่า “แล้วแต่คุณ” จากนั้นก็สงสัยการตัดสินใจของพวกเขา