ทักษะอำนาจอ่อนและการปฏิวัติที่กำลังจะมา

การปฏิวัติของหุ่นยนต์ได้เริ่มขึ้นแล้ว! คำถามคือความรู้และทักษะต่างๆที่เราเรียนรู้จากโรงเรียนจะยังสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพให้กับเราได้อยู่หรือไม่? แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกไป ข่าวดี…เราจะยังคงสามารถพัฒนาความได้เปรียบของเราได้ อาทิ ทักษะอำนาจอ่อน (Soft power skills) เป็นต้น อ่านต่อไปเพื่อค้นหาว่าทักษะอะไรที่พาคุณผ่านพ้นการปฏิวัติครั้งนี้ได้

What do employers want and why is the education system failing them?

While the digitally-driven economy disrupts established ways, calling for workers with a balance of hard and soft power skills, the old education system is failing to produce what employers need. There is a solution. Just like Amazon, Uber, or Airbnb, technology can cut out the middle man in paradigm-shifting ways, connecting potential employees with employer needs, and motivating learners through autonomy, relatedness, and competency.

Embracing Change

  “If you don’t like change, you will like irrelevance even less.” “ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คุณจะยิ่งไม่ชอบสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” — General Eric Shinseki, US Army George Eastman founded Kodak in 1888 with the disruptive technology of dry plates, when everyone else was using complex liquid solutions. Through the years, Kodak innovated and changed…until they didn’t. By the late 20th Century,

Continue reading

What’s Your Thinking Style?

Three types of thinking styles tend to reflect your cultural background. Try this quiz to see how you think!

Are You Fluent in Feelings? Take the Empathy Quiz and Find Out

One Thai translation of empathy, a key soft power skill, is “taking the heart and wearing it,” giving a descriptive picture of stepping into the thoughts and emotions of others. This empathy intelligence quiz is step one in understanding yourself and others. 5 more practices can help you build your empathy powers.

Lessons From NASA Disasters: The Soft Power of Curiosity

Curiosity comes naturally to children…but adults think they already know everything, and lose the soft power skill of being incessantly inquisitive. It may kill cats, but curiosity is essential for a highly innovative and reliable organization—a HIRO—to function well. Two heart-breaking disasters in NASA’s history demonstrate how important it is to constantly stay curious.

No comments

Filling in the Gap: The 5 Uniquely Human Soft Power Skills For Responding to Our World

  To many people, cats are cuteness personified…so many people, in fact, that by 2015 YouTube had over 2 million cat videos! But no matter how amusing they are, I’m glad that I’m not a cat. Cats, like all other non-humans, are mastered by their environment, reacting to stimuli and immediately responding. They sense food,

Continue reading

เจตนาของคุณปูทางไปสู่นรกหรือการกระทำเชิงบวก?

เพื่อให้ผู้คนเชื่อใจคุณ พวกเขาต้องตระหนักว่าคุณมีเจตนาดีก่อน ลอง 3 วิธีต่อไปนี้ที่จะปูทางเจตนาดีไปสู่ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น

One.Step.At.A.Time

While doing my morning hike yesterday, huffing and puffing through the jungle up to Phalad Temple, I had this thought about making progress in our lives. How would we climb Mount Everest? The same way we climb the hill behind our home… one step at a time. When the hill becomes steeper, we just take

Continue reading