Month: December 2018

ต้องการทำเป้าหมายปี 2019 ให้สำเร็จหรือไม่?

ลองตั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะทำสำเร็จได้ถึง70% จากผลวิจัย พบว่า การมีทัศนคติบวกนั้นทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงขึ้น เมื่อเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้ และเมื่อเป้าหมายนั้นอยู่ในระดับความท้าทายที่เหมาะสม เหมือนดังว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะพิชิตภูเขาเอเวอเรส แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปีนแค่เนินเขาเรียบๆ เราจะหาเส้นทางที่เหมาะสมที่จะท้าทายตัวเองเพื่อให้การประสบความสำเร็จเป็นการพัฒนาตัวเองและให้ความพึงพอใจกับตัวเอง งานวิจัยเชิงธุรกิจของ Locke and Lathamเรื่อง “ทฤษฎีในการตั้งเป้าหมายด้วยวิธีใหม่”พบว่า“ยิ่งเป้าหมายสูงเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ต้องท้าทายมากขึ้นเท่านั้น ไม่เหมือนกับเป้าหมายที่ง่ายหรือคลุมเครือ เช่น การตั้งเป้าว่า ‘จะทำให้ดีที่สุด” ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ชวนคุณมาทำเวิร์กชอปออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านแอพพลิเคชันซูม เรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณปี 2019 ดียิ่งขึ้นไปอีก ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 1900 น. สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปฟรี!!ติดต่อที่ Connect@SoftPowerSkills.com #SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange

Do You Want Success & Satisfaction in Your 2019 Goals?

Structure Goals So You Believe You Have a 70% Likelihood of Success. Research in positive psychology has shown that we have a much higher rate of success when we believe that we can succeed, and when the goal is set at just the right level of difficulty. We’re not likely to scale Mount Everest, but hiking small

Continue reading

คิดถึงการตั้งปณิธานปีใหม่อยู่ใช่มั๊ย ทำแผนปฏิบัติการ!

แผนปฏิบัติการนี้จะพูดถึง “ใจความสำคัญ”หรือภาวะอันเป็นเนื้อแท้ในการที่เราจะตั้งใจทำให้สำเร็จ โดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ สร้างตารางโดยมี 5 หัวข้อ ตั้งชื่อว่า “เป้าหมาย”, “การกระทำ”, “ตัวช่วยสนับสนุน/ทรัพยากร”,”ความคืบหน้า/ผลตอบรับ”, “ระยะเวลา” ในหัวข้อเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายที่ท้าทายของคุณ ต่อด้วยเป้าหมายที่เจาะจงและเป้าหมายสนับสนุน ในหัวข้อการกระทำ ให้ระบุพฤติกรรมที่จะช่วยทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ในหัวข้อตัวช่วยสนับสนุน/ทรัพยากร ให้ลองค้นหาดูว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยคุณได้บ้างรวมถึง บุคคล ข้อมูล เทคโนโลยี หรือทรัพยากรอื่นๆ ในหัวข้อความคืบหน้า/ผลตอบรับ ให้เขียนสิ่งที่ใช้วัดความสำเร็จ หรือสิ่งที่ช่วยให้คุณมีความคืบหน้าเข้าใกล้เป้าหมาย คุณอาจใช้ตัวช่วยที่ทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของคุณ (ตามด้านล่าง) ในการบันทึกความคืบหน้า ในหัวข้อระยะเวลา ให้คุณใส่วันที่คุณตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จลงไป รวมถึงจุดสำคัญแต่ละจุดโดยมีวันที่กำกับทุกจุดตัวอย่างของแผนปฏิบัติการ ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ชวนคุณมาทำเวิร์กชอปออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านแอพพลิเคชันซูม เรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณปี 2019 ดียิ่งขึ้นไปอีก ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 1900 น. สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอป  ติดต่อที่ Connect@SoftPowerSkills.com #SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange

Planning a New Year’s Resolution? Make an Action Plan!

An action plan gets to the “nitty gritty” of how we will set ourselves up for success. Here’s how to do it: Make a table with five columns, labeled “Objective”, “Actions”, “Support/Resources”, “Progress/Feedback”, “Time Frame”. In the Objective column, state your stretch goal and then the specific, supporting goal. In the Actions column, commit to

Continue reading

ทำให้ตัวเอง SMART ในปี 2019

คิดถึงการตั้งปณิธานปีใหม่อยู่ใช่มั๊ยครับ?ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีที่คุณอาจปรับเป้าหมายที่ท้าทายของคุณด้วยการวิธีการกำหนดเป้าหมายแบบวิธี SMART Specific มีความเฉพาะเจาะจง  ทำให้ง่ายและเป็นรูปธรรม  หลีกเลี่ยงคำพูดคลุมเครือหรือกว้างไป Measurable สามารถวัดผลได้ อธิบายถึงการวัดผลว่าจะวัดอย่างไร  ความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไร Achievable ทำได้จริง ต้องมั่นใจว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ เพื่อที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จ Relevant ความเกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายของชีวิต  รวมถึงเป้าหมายที่ท้าทาย  ความเข้าใจผิดในการตั้งเป้าหมายอาจทำให้คนโฟกัสไปที่สิ่งที่จะได้ในระยะสั้นเท่านั้น โดยไม่มีการวางแผนหรือพัฒนาแผนเพิ่ม  Time-Bound มีขอบเขตเรื่องเวลา  เป้าหมาย คือ ความฝันที่มีกำหนดระยะเวลา ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ชวนคุณมาทำเวิร์กชอปออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านแอพพลิเคชันซูม เรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณปี 2019 ดียิ่งขึ้นไปอีก ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 1900 น. สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปฟรี ติดต่อที่ Connect@SoftPowerSkills.com #SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange

Make Yourself SMART in 2019

Thinking of making a New Year’s resolution? This graphic shows an example of how you might align your Big Picture stretch goals with the more specific SMART method of setting goals. Specific: Make it simple and concrete. Avoid vague statements. Measurable: Describe in measurable terms what success looks like. Achievable: Ensure you have control and

Continue reading

A 2018 Reading Review

It’s that time of year for thoughtful reflection & self-assessment. I often wish I were a faster reader…I started 2018 with a longer & different list of books to read, but time & circumstances took me to unexpected paths. Overall, though, it’s been a fruitful year of discovering: • fascinating views of cultural differences in

Continue reading

Getting to No in Chinese Culture

“Getting to Yes” is a popular book about winning negotiations, but when talking about inter-cultural communication, “Getting to No” might be more instructive. Professor Zeng’s humorous description of different ways to handle a demanding McDonald’s customer shows deep cultural differences in seeing the world.  The American way is to stand on rules, communicating the reasons in

Continue reading

แยกเป้าหมายเป็นสองส่วน

คือ ส่วนท้าทาย และส่วนสนับสนุน บริษัทเจนเนอรัล อีเล็กทริค (จีอี)เป็นผู้บุกเบิกการตั้งเป้าหมายในช่วงทศวรรษ 1940 โดยพนักงานของบริษัทเป็นคนกำหนดเป้าหมายของตัวเองที่มีความเฉพาะเจาะจง,วัดผลได้, ทำได้จริง, ความเกี่ยวข้อง, และมีขอบเขตเรื่องเวลา (SMART Goal) ซึ่งเป็นเหมือนสัญญาในการทำงาน  ส่วนใหญ่ผลการทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่บางกรณีอาจมีการตั้งเป้าหมายที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่มองการณ์ไกล ซึ่งกรณีนี้อาจเข้าเกณฑ์การตั้งเป้าหมายแบบ SMART แต่ไม่เอื้อกับการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น จีอีจึงได้พัฒนาแนวคิดเรื่องการระดมสมองเพื่อ “เป้าหมายที่ท้าทาย” (Stretch Goal) ซึ่งไม่ได้เน้นการเป็นเป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ง่าย แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนวัตกรรมและความหมาย  เป้าหมายที่ท้าทายของคุณควรเริ่มจากเป้าหมายระยะยาว ที่ครอบคลุมไปถึงเป้าหมายและหลักการใช้ชีวิต จากมุมมองกว้างๆนี้ คุณสามารถที่จะมองให้แคบลงแต่โฟกัสไปที่เป้าเท่านั้น โดยทำไปทีละขั้นๆ จนเป็นเป้าหมาย SMART ที่เฉพาะเจาะจง และสามารถนำไปใช้จัดการชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายของอีลอน มัสก์ที่ รู้กันอยู่แล้วว่า เขาต้องการไปดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายของเขา ที่ค่อยๆเพิ่มความเป็นไปได้โดยใช้เป้าหมาย SMART ในการพัฒนาจรวด Achieve your goals @ Soft Power Skills Academy-an online professionally-guided team workshop using practical projects to put leadership principles into action. #SoftPowerSkills #Nspyr

Continue reading

Making Your Goals Matter

General Electric pioneered a system of goal-setting in the 1940s, in which employees developed their own specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals which became a contract for performance. In most cases, this dramatically improved work performance. But some units were setting goals that were trivial or short-sighted; they met the SMART criteria but

Continue reading