ทำลายอุปสรรคของคุณ!

No comments

กระบวนทัศน์เป็นวิธีที่เรามองโลก และเราไม่เห็นโลกในแบบที่โลกเป็น แต่อย่างที่เราเป็น

ตลอดหลายศตวรรษในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้จากการทำลายกระบวนทัศน์เพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆในรูปแบบใหม่

@ Soft Power Skills Academy, we challenge you to see the world in new ways. You’ll work with small teams of fellow high-performers & a professional coach to study & apply leadership & soft power skill lessons to deliver goal-related projects that put principles into practice. We do this face-to-face, online, via Zoom video and Slack collaboration tools. We’re a more time efficient & cost effective alternative to old-style MBA programs that help you break your barriers & soar to your next level. 

Learn more and apply @ https://www.softpowerskills.com

#Nspyr #SoftPowerSkills #InspireEmpowerChange

“โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล”

โตเลมี,ค.ศ. 170

“โทรศัพท์นี้ มีข้อบกพร่องมากเกินกว่าจะถือเป็นเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์นี้ไม่มีค่าสำหรับพวกเราเลย”

เวสเทิร์น ยูเนียน, 1881

“ม้าคือยานพาหนะที่แท้จริง แต่รถยนต์เป็นแค่ความแปลกใหม่”

ประธานมิชิแกน เซฟวิ่งส์ แบงค์, 1903

“หลังเปิดตัวครั้งแรก6เดือน โทรทัศน์ไม่มีทางติดตลาดได้ ผู้คนจะเริ่มเบื่อหน่ายการจ้องตู้ไม้อัดทุกคืนในเวลาไม่นาน”

ดาร์ริล เอฟ. ซานัค, ประธานบริษัททเวนตี้ เซนจูรี่ ฟอกซ์, 1946

“มนุษย์ไม่มีวันเหยียบดวงจันทร์ได้ ไม่ว่าจะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพียงใดก็ตาม”

ลี เดอ ฟอเรสต์, ผู้ประดิษฐ์หลอดวิทยุ, 1967

“ไม่มีเหตุผลที่บุคคลจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ที่บ้านของตัวเอง”

เคนเนธ โอลเซน, ผู้ก่อตั้งดิจิทัล อีควิปเมนต์ คอร์เปอเรชั่น, 1977

“เราคิดว่าเราเห็นโลกในแบบที่โลกเป็น แต่ความจริง คือ เรามองโลกในแบบที่เราเป็น”

สตีเฟน อาร์. โควีย์, นักจิตวิทยาและผู้เขียน

Leave a Reply