แสวงหาหน้าที่ความรับผิดชอบ

No comments

“แสวงหาความสุขเพราะอยากมีความสุขเพียงเท่านั้น คุณจะไม่พบความสุข จงแสวงหาหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วความสุขจะตามมา เหมือนเงาที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสงอาทิตย์”

Tryon Edwards

— ไทรอน เอ็ดเวิร์ดส์, นักเทววิทยาชาวอเมริกัน

ความสุขเป็นเรื่องซับซ้อน เราเชื่อกันว่าหากประสบความสำเร็จแล้วความสุขจะเกิดตามมา แต่งานวิจัยพบว่า ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะความสุขและการมองโลกในแง่ดี คือ ตัวกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ ขณะที่การแสวงหาความสุขเพราะอยากมีความสุขเท่านั้น ก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกัน ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเรามีเป้าหมาย เมื่อเราค้นหาความหมายของชีวิต เมื่อเรา“แสวงหาหน้าที่ความรับผิดชอบ”

#Nspyr #SoftPowerSkills #InspireEmpowerChange

Leave a Reply