10 วิธีดูดแรงจูงใจจากพนักงานของคุณ

No comments

อาจมีหลายพันวิธีที่ผู้นำสามารถทำลายแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้คิดเรื่องหลักการของผู้นำ จากประสบการณ์ของผมเองในฐานะทหารอาชีพของกองทัพอากาศสหรัฐ โค้ชในอุตสาหกรรมน้ำมัน และนักวิชาการ 

ผมคิดว่า มี 10 วิธีหลัก ที่ทำให้ผู้คนล้มเหลวในการเป็นผู้นำคุณเคยมีประสบการณ์กับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมเหล่านี้บ้างไหม?

10 วิธีดูดแรงจูงใจจากพนักงานของคุณ 

 1. ไม่มีความยุติธรรม  
  1.     แสดงความลำเอียง โปรดปรานบางคนมากกว่าคนอื่น ๆ 
  1.     ในความผิดเดียวกันเลือกลงโทษเฉพาะบางคนเท่านั้น
  1.     ให้รางวัลแก่บางคนสำหรับสิ่งที่ทำโดยคนอื่นหรือโดยทีมเป็นส่วนใหญ่
 2.     สื่อสารไม่ชัดเจนหรือไม่สื่อสารเลย
  1.     ซ่อนเจตนาที่แท้จริงของคุณ 
  1.     ไม่บอกความคาดหวังที่ชัดเจน 
 3.     พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่าง 
  1.     เรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในขณะที่คุณเองใช้ทางลัด
  1.     ละเว้นการฝ่าฝืนกฎของคุณ แต่ลงโทษผู้อื่นเมื่อพวกเขาทำการละเมิดแบบเดียวกัน 
 4.     ให้สัญญาแต่ไม่ทำตาม
  1.     สัญญาว่าจะให้รางวัลเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย แต่เมื่อทำได้ก็ไม่ให้รางวัล 
  1.     สัญญาว่าคุณจะไม่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงกลับไม่ใส่ใจ 
 5.     หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม 
  1. เฉยเมย 
  1. ปิดประตูระหว่างที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศ
 6. ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ
  1. ทำให้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของทุกคนยกเว้นตัวคุณเอง
  1. หันหน้าหนีเมื่อคุณเห็นบางสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข
 7. ไม่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จ
  1. ไม่ให้ขอเสนอแนะ
  1. ค้นหาความผิดเล็กๆน้อยๆแม้แต่ในความสำเร็จ
 8. เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี
  1. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้คนเมื่อพวกเขาจงใจละเมิดกฎ
  1. ทำให้การละเมิดมาตรฐานเป็นเรื่องตลก
 9. เน้นการบรรลุผลระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาระยะยาว
  1. ให้รางวัลเมื่อบรรลุตัวเลขเป้าหมายโดยไม่สนใจว่าใช้วิธีใด
  1. ละเลยการลงทุนในการพัฒนาความรู้และทักษะในระยะยาว
 10. ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง
  1. ไม่ให้พนักงานตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระ
  2. บอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่า “แล้วแต่คุณ” จากนั้นก็สงสัยการตัดสินใจของพวกเขา

Leave a Reply