Tag: การปรับปรุงตนเอง

ต้องการทำเป้าหมายปี 2019 ให้สำเร็จหรือไม่?

ลองตั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะทำสำเร็จได้ถึง70% จากผลวิจัย พบว่า การมีทัศนคติบวกนั้นทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงขึ้น เมื่อเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้ และเมื่อเป้าหมายนั้นอยู่ในระดับความท้าทายที่เหมาะสม เหมือนดังว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะพิชิตภูเขาเอเวอเรส แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปีนแค่เนินเขาเรียบๆ เราจะหาเส้นทางที่เหมาะสมที่จะท้าทายตัวเองเพื่อให้การประสบความสำเร็จเป็นการพัฒนาตัวเองและให้ความพึงพอใจกับตัวเอง งานวิจัยเชิงธุรกิจของ Locke and Lathamเรื่อง “ทฤษฎีในการตั้งเป้าหมายด้วยวิธีใหม่”พบว่า“ยิ่งเป้าหมายสูงเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ต้องท้าทายมากขึ้นเท่านั้น ไม่เหมือนกับเป้าหมายที่ง่ายหรือคลุมเครือ เช่น การตั้งเป้าว่า ‘จะทำให้ดีที่สุด” ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ชวนคุณมาทำเวิร์กชอปออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านแอพพลิเคชันซูม เรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณปี 2019 ดียิ่งขึ้นไปอีก ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 1900 น. สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปฟรี!!ติดต่อที่ Connect@SoftPowerSkills.com #SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange

คิดถึงการตั้งปณิธานปีใหม่อยู่ใช่มั๊ย ทำแผนปฏิบัติการ!

แผนปฏิบัติการนี้จะพูดถึง “ใจความสำคัญ”หรือภาวะอันเป็นเนื้อแท้ในการที่เราจะตั้งใจทำให้สำเร็จ โดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ สร้างตารางโดยมี 5 หัวข้อ ตั้งชื่อว่า “เป้าหมาย”, “การกระทำ”, “ตัวช่วยสนับสนุน/ทรัพยากร”,”ความคืบหน้า/ผลตอบรับ”, “ระยะเวลา” ในหัวข้อเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายที่ท้าทายของคุณ ต่อด้วยเป้าหมายที่เจาะจงและเป้าหมายสนับสนุน ในหัวข้อการกระทำ ให้ระบุพฤติกรรมที่จะช่วยทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ในหัวข้อตัวช่วยสนับสนุน/ทรัพยากร ให้ลองค้นหาดูว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยคุณได้บ้างรวมถึง บุคคล ข้อมูล เทคโนโลยี หรือทรัพยากรอื่นๆ ในหัวข้อความคืบหน้า/ผลตอบรับ ให้เขียนสิ่งที่ใช้วัดความสำเร็จ หรือสิ่งที่ช่วยให้คุณมีความคืบหน้าเข้าใกล้เป้าหมาย คุณอาจใช้ตัวช่วยที่ทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของคุณ (ตามด้านล่าง) ในการบันทึกความคืบหน้า ในหัวข้อระยะเวลา ให้คุณใส่วันที่คุณตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จลงไป รวมถึงจุดสำคัญแต่ละจุดโดยมีวันที่กำกับทุกจุดตัวอย่างของแผนปฏิบัติการ ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ อะคาเดมี ชวนคุณมาทำเวิร์กชอปออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านแอพพลิเคชันซูม เรื่องการตั้งเป้าหมายร่วมกับกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานของคุณปี 2019 ดียิ่งขึ้นไปอีก ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 1900 น. สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอป  ติดต่อที่ Connect@SoftPowerSkills.com #SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange