พร้อมตั้งปณิธานปีใหม่กันหรือยัง?

No comments

ตั้งเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้

ขั้นตอนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและความล้มเหลว ต้องมั่นใจว่าคุณสามารถควบคุมปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ เช่น การตั้งเป้าว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าของแผนก ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นความทะเยอทะยานที่เหมาะสมแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้ควบคุมการเลื่อนขั้น ดังนั้น เป้าหมายของคุณควรเป็นการฝึกอบรมให้ได้ใบประกาศนียบัตร หรือทักษะที่เพิ่มโอกาสได้รับการเลื่อนขั้น

เราอาจจะจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในวงกลมหลายๆวง โดยที่วงกลมแรกเราสามารถควบคุมได้ เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้เพื่อตัวเอง ทำเพื่อตัวเอง วงกลมต่อไปเป็นวงกลมที่เราสามารถมีอิทธิพลหรือโน้มน้าวให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ เป็นการโน้มน้าวให้ผู้อื่นช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง และวงกลมสุดท้าย อาจมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เรารู้สึกกังวล เครียดและแทบจะควบคุมไม่ได้ ยิ่งเข้าใจถึงเป้าหมายมากเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้นได้เท่านั้น

Soft Power Skills Academy เป็นเวิร์กชอปออนไลน์เข้มข้นแบบเฟซ ทู เฟซ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับบุคคลที่พร้อมจะก้าวสู่ขั้นต่อไปในการพัฒนาตัวเอง และการเป็นผู้นำ เราช่วยคุณทำเป้าหมายให้สำเร็จได้

#SoftPowerSkills #Nspyr #InspireEmpowerChange

Leave a Reply